Trần Gia Khang

Đồng sáng lập Chicken Minds

Trần Gia Khang là cựu học sinh trường THCS Hồng Bàng (niên khóa 16-20) và hiện đang là học sinh lớp chuyên Lý tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (niên khóa 20-23).

Năm 2021, anh cùng các thành viên khác của Ban Sáng lập đạt giải Nhất tại cuộc thi 'Hội trại Thanh niên Hành động vì không khí sạch'.

Hiện, Gia Khang đang là thành viên Ban Sáng lập dự án Chicken Minds. Anh là Phó chủ tịch dự án Chicken Minds 2020-2021. Trong nhiệm kỳ 2022-2023, anh nằm trong Ban Cố vấn dự án Chicken Minds cùng với các thành viên khác của Ban Sáng lập.